Mini quilt kits

Mini quilt kit - Christmas house "Fun" - PCNI19A

Mini quilt kit - Christmas house "Fun" - PCNI19A

Mini quilt kit - Christmas house "Xmas" - PCNI19B

Mini quilt kit - Christmas house "Xmas" - PCNI19B

Mini quilt kit - Christmas house "Joy" - PCNI19C

Mini quilt kit - Christmas house "Joy" - PCNI19C